▼ ▼ ▼ DŘEVOSTAVBY ▼ ▼ ▼


Specializací naší společnosti nad rámec klasické realizace občanské či průmyslové výstavby je výstavba obytných domků technologií dřevostavby. Máme vypracováno a realizováno již několik typových domků viz.odkaz PROJEKTY, na které dáváme v rámci zpracování projektové dokumentace slevu. Samozřejmě je i možnost zpracování projektové dokumentace individuelně dle požadavků investora. Hlavní výhodou dřevostaveb je jejich rychlá realizace, a to z hlediska aplikace suché výstavby bez použití mokrých procesů, vyžadujících technologické přestávky, což pro konečného zákazníka je výhodou v rámci vyřešení časové potřeby bydlení.

Obvodová konstrukce dřevostaveb je řešena formou nosné sloupkové konstrukce ztužené dřevovláknitými deskami OSB. Vnitřní OSB deska se doplňuje přelepením spojů parotěsnou páskou, a tím plní funkci parobrzdy. Takto opláštěná konstrukce se na interiérové straně doplňuje instalačním roštem pro rozvody jednotlivých instalací. Na tento rošt se jako finální povrchová úprava montuje opět deska OSB společně s deskou sádrokartonu. Takto vytvořená konstrukce zaručuje dostatečnou tuhost finální vnitřní vrstvy pro plnohodnotné užívání objektu ( kotvení nábytku atd…). Na exteriérové OSB desce se dále pokračuje s finální fasádní vrstvou, která je ve většině případů provedena z kontaktního zateplovacího systému s tepelným izolantem z pěnového polystyrenu a povrchovou úpravou probarvenou omítkou v odstínu dle požadavku. V případě požadavku zákazníka je možné provést fasádu například jako provětrávanou s dřevěným nebo keramickým obkladem, nebo také jako imitace roubené stavby. Z tepelně technického hlediska se obvodová konstrukce zatepluje tepelným izolantem v celkové tloušťce 280mm ( 120mm minerální vata do dřevěné konstrukce, 160mm vnější zateplovací systém ). Toto rozložení vrstev izolace zajišťuje úplné zamezení kondenzace vlhkosti v obvodové konstrukci. Střešní konstrukce je navržena buď jako klasický krov s vloženou tepelnou izolací, nebo jako konstrukce ze sbíjených dřevěných vazníků. V případě požadavku zákazníka je možné použít i nekrokevní tepelnou izolaci a tak do interiéru přiznat designově zajímavé konstrukce krovu. Níže základní obrázek skladby obvodové konstrukce.