▼ ▼ ▼ ZATEPLENÍ BUDOV ▼ ▼ ▼


Specializací naší společnosti je zateplení obálky ( pláště ) budovy za účelem snížení energetické náročnosti budovy.Proč zateplovat?


Hlavním motivem zateplení je snížení energetické náročnosti budovy, a tím snížení nákladů na energie potřebné pro jejich vytápění, což s ohledem na ceny energií a jejich vývoj bude stále více motivující potřebou. Dalším doprovodným efektem zateplení je eliminace působení povětrnostních vlivů na stávající konstrukci, zvláště teplotních změn a s tím spojených dilatačních pohybů, způsobujících degradaci jednotlivých částí konstrukce obvodového pláště. V neposlední řadě je to i možnost estetického ztvárnění budovy a začlenění do kompozice okolní zástavby. Zateplení obvodového pláště budovy se s ohledem na fyzikální vlastnosti provádí zásadně z exteriérové strany, tak aby obvodová konstrukce byla chráněna před teplotními změnami, zvláště však před mrazy v zimním období. Tímto se využije možnosti akumulace konstrukce pro stabilitu a vyváženost vnitřního prostředí. Naopak vnější zateplení slouží i jako ochrana budovy před působením teplot v letním období. Níže pro ilustraci průběh teplot v konstrukci bez vnější izolace a s izolací v zimním období.

Co pro vás zajistíme?


Zajistíme zateplení vašeho objektu tzv. „NA KLÍČ“, což zpočívá v:
• poradenství při přípravě záměru zateplení ZDARMA
• vypracování cenové kalkulace na záměr zateplení ZDARMA
• vypracování projektové dokumentace vč.souvisejících tepelně-technických výpočtů
• vyřízení stavebního povolení vč.souvisejících vyjádření dotčených orgánů
• realizace komplexního zateplení fasády a střešního pláště
• výměna stavebních výplní ( okna a dveře )
• sanace podlah lodžií a balkónů
• výměna zámečnických konstrukcí ( zábradlí )
• klempířské konstrukce
• hromosvodné soustavy
• ostatní související činnosti