▼ ▼ ▼ Soutěž "Fasáda roku 2014" ▼ ▼ ▼Fasáda roku 2014 je veřejná soutěž, jejímž cílem je vyhodnotit kvalitně a zdařile realizovaná stavební díla z hlediska fasádního pláště, dokončená v roce 2013 na území České republiky.
Naše firma v této soutěži získala ocenění "CENA MEDIÁLNÍCH PARTNERŮ".

Cena mediálních partnerů byla udělena objektu v kategorii Bytový dům - novostavba
Porota ocenila inspirativní přístup autorů k návrhu domu pro bydlení. Díky zvolenému rastru otvorových výplní se podařilo sjednotit dva objemově rozdílné celky, čemuž také napomáhá střídmé barevné řešení fasády s důrazem na vertikální členění. Dům díky tomuto pojetí fasádyzískává charakter luxusního bydlení.
Porota rovněž ocenila funkční využití kompletního fasádního systému Baumit včetně kreativních omítek v technologii pohledového betonu s metalickým nátěrem.

Vyhlašovatel:
BAUMIT, spol. s r.o.
Průmyslová 1841
250 01 Brandýs nad Labem

Spoluvyhlašovatelé:
Fakulta stavební ČVUT Praha
Fakulta architektury ČVUT Praha
Fakulta architektury VUT Brno
Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků
Český svaz stavebních inženýrů
Česká komora architektů
Vydavatelství Business Media CZ
Vydavatelství JAGA
Vydavatelství Economia
EXPO DATA, spol. s r.o.
PANEL PLUS PRESS s.r.o.
Mediální partneři:
Materiály pro stavbu
Můj dům
ASB
HOME
STAVITEL
časopis "Stavebnictví"
PANEL PLUS